Vad värdesätter min kund i min produkt?

Vad värdesätter min kund i min produkt?

Det är en fråga som många företag har en viss känsla för, men låt oss vara ärliga, det är mest en gissning. I ett väl fungerande företag har du en tät feedbackloop, vilket innebär att din kundtjänst eller ditt kundsuccéteam ger värdefulla insikter om vad dina kunder gillar och inte gillar. Men som du kanske vet är detta inte alltid fallet. Kundtjänstteamen är mer benägna att mildra arga kunder som känner att de har blivit orättvist behandlade, förmodligen på grund av saknade paket eller försenade leveranser.

Faktum är att man många gånger kan se att den övre ledningen och marknadsföringen har en stark övertygelse om vad kunderna vill betala för och din unika USP. Men dessa ger inte alltid resonans hos kunderna, genom åren har vi sett exempel på företag som är starkt engagerade i sin miljö- och ekologiska sak, men deras kunder värderar faktiskt något helt annat.

Varför finns det en motsättning mellan vad företag marknadsför och vad kunderna värdesätter?

Det finns inte ett svar som passar alla, men vi kan kanske sammanfatta det till misslyckad marknadsföring. Företag lägger en stor del av sin budget på marknadsföring, och det är meningen att den ska användas för att marknadsföra företagets värderingar. Men om det inte är det som driver betalningsviljan, då är marknadsföringen helt enkelt inte bra. Marknadsföring är en tuff bransch, kommunikation är svårt, särskilt när man har en begränsad tid på sig för att få fram sitt budskap.

Vi har redan berört bristen på återkopplingsslinga från din kundtjänst, eller de som är på plats. Men en liknande fråga som företag kan kämpa med är segmentering och kundpersonligheter. Det handlar vanligtvis om att företaget inte vet vad varje kundgrupp värderar och hur man bäst marknadsför sig till dem. Du bör förstå vad medelålders män är villiga att betala för, det vill säga vissa egenskaper hos din produkt. Vilka är drivkrafterna i produkten, inte dina upplevda värden utan de faktiska värdena.

Hur kan jag mäta vad kunden uppskattar i min produkt?

Du kan samla in data och information om dina kunder och produkter på många olika sätt. Att utbilda personalen i ditt kundservice- och kundframgångsteam kan vara ett bra sätt att få kvalitativa insikter om vad dina kunder värdesätter. Låt din marknadsföringspersonal läsa recensioner om din produkt på nätet eller sitta med kundtjänstteamet.

Detta är dock en tidskrävande process och kräver mycket samarbete mellan din avdelning eller dina team. Även om du självklart bör göra detta, är ett mer kostnadseffektivt och snabbare sätt att få denna värdefulla insikt ett prissättningsprogram. Det ger dig alla de granulära insikter du behöver. Vad som är viktigt att tänka på är naturligtvis att du inte bara skrapar nätet och får ett genomsnittspris, det är bara en gissningslek. Men som vi antydde tidigare är det granulariteten i insikterna som kommer att ge dig värde. Du vill kunna veta att din kund X betalar Y % mer för din produkt om den är hållbar och säljs online.

Du har inte råd att inte ha dessa insikter och uppgifter. Och du ska inte lägga ner tid på att få dessa insikter.