Hur man sätter det bästa kampanjpriset

Företag använder olika typer av kampanjer, till exempel snabbförsäljning.

Köp en, få en gratis (BOGOF), lojalitetsprogram eller säsongsförsäljning, för att öka försäljningen eller generera återkommande försäljning.

De kör vanligtvis en kampanj om de är i trånga ställen, registrerar låg försäljning, har stagnerande försäljning eller tappar konsumenternas intresse för sina produkter.

De kan kombinera PR-prissättningsstrategier med sina befintliga prissättningsstrategier för både fysiska och digitala produkter.

Men hur sätter du rätt pris för din kampanj? Du hittar svar på denna fråga och mer i följande underrubriker.

Vilken betydelse har kampanjpriser

Kampanjprissättning är en prissättningsstrategi som används för att öka försäljningen och skapa kortsiktig efterfrågan på en produkt eller tjänst. Det innebär att erbjuda ett rabatterat eller reducerat pris under en begränsad tidsperiod, ofta som en del av en säsongskampanj. Kampanjprissättning kan användas för att uppmärksamma en ny produkt eller för att öka synligheten för en produkt eller tjänst som har funnits på marknaden en tid.

Betydelsen av kampanjpriser är att den kan användas för att öka försäljningen och intäkterna för ett företag. Det kan också användas för att rikta in sig på olika kundsegment och för att skapa en känsla av brådska som uppmuntrar människor att köpa en produkt eller tjänst. Kampanjprissättning kan också användas för att skilja en produkt eller tjänst från sina konkurrenter och för att öka kundlojaliteten. Slutligen kan kampanjpriser användas för att utöka ett företags kundbas och för att skapa varumärkeskännedom

Vad är en prissättningsstrategi?

Prisstrategi är den process och metod företag använder för att sätta priser för sina varor och tjänster.

Medan prissättning är hur mycket ett företag debiterar kunder för sina produkter, är prisstrategi hur ett företag bestämmer rätt belopp för att debitera kunder för sina varor och tjänster.

Företag kan välja bland några vanliga tillgängliga prissättningsstrategier, såsom värdebaserad prissättning, konkurrenskraftig prissättning, prissänkning, kostnads-plusprissättning, penetrationsprissättning, ekonomisk prissättning och dynamisk prissättning, när de sätter priser för sina produkter.

En effektiv prissättningsstrategi stärker din position på marknaden, bygger förtroende hos dina kunder och möter samtidigt ditt företags mål.

Vikten av en prissättningsstrategi

Här är några av fördelarna med en bra prissättningsstrategi:

Den symboliserar värde

En bra prisstrategi symboliserar värde. Konsumenter tenderar att associera dyrare produkter med högre värde. Sedan tenderar de att se billiga produkter som av dålig kvalitet.

Den attraherar köpare

En bra prisstrategi lockar köpare snarare än håller dem borta. Dina kunder kanske inte har råd med dina produkter om priset är för högt. Så du bör ställa in ditt pris på ett sådant sätt att det lockar folk att köpa dina produkter istället för att gå till dina konkurrenter.

Den Ingjuter förtroende

En bra prisstrategi symboliserar inte bara värde och lockar köpare; det ger också konsumenterna förtroende för dina produkter. Konsumenter kanske inte litar på att dina produkter håller hög kvalitet om priserna är låga.

Vad är kampanjpriser?

Kampanjprissättning är metoden att tillfälligt sänka kostnaden för en produkt för att öka efterfrågan.

Företag kan använda kampanjpriser för att öka försäljningen på kort sikt och generera återkommande försäljning på lång sikt.

De kan också kombinera PR-prissättningsstrategier med sina befintliga prisstrategier för både fysiska och digitala produkter.

Fördelen med kampanjpriser

Här är några fördelar med kampanjpriser:

 • Kampanjpriser kommer att locka nya köpare för dina produkter.
 • Det kan få dina kunder att köpa mer.
 • Det kan få dina kunder att prova nya produkter.
 • Det kan hjälpa dig att behålla dina lojala kunder.
 • Det kan få en ny produkt igång.

Exempel på kampanjpriser

Följande är några exempel på kampanjpriser som är värda att prova:

När behöver ett företag en kampanjprisstrategi?

Ett företag behöver en kampanjprisstrategi i följande scenarier:

 • Ditt företag är i en tuff situation.
 • Din produkt säljer inte bra.
 • Försäljningen står stilla.
 • Konsumenternas intresse för dina produkter avtar.
 • Men du kanske vill överväga andra alternativ som att byta varumärke, omvärdera dina meddelanden och omstrukturera hela försäljningsprocessen, men de kan alla vara överdrivna.

Din bästa insats i sådana situationer är kampanjpriser, särskilt om du är i detaljhandeln eller e-handelssektorn.

Hur man lanserar en effektiv kampanjprisstrategi

Så här kör du din kampanj på rätt sätt:

 • Bestäm ditt optimala pris – den prispunkt vid vilken ditt företag maximerar sin totala vinst.
 • Vet varför du behöver en kampanjprisstrategi.
 • Gör en plan för genomförandet av din strategi.
 • Starta den vid rätt tidpunkt, som på Memorial Day eller Veterans Day.
 • Prioritera dina befintliga kunder, inte dina potentiella nya.
 • Lägg upp gamla och nya priser sida vid sida.
 • Använd procentsatser för att prata om rabatten du erbjuder.
 • Sänk inte priserna på lyxprodukter, som vanligtvis har höga prisnivåer.
 • Sänk dina rabatter gradvis, inte en gång.

Sammanfattningsvis

Beroende på ditt företag och vad du vill uppnå kan det hjälpa dig mycket att sätta rätt pris för din kampanj. Det kan hjälpa dig att locka nya köpare, få dina kunder att köpa mer, uppmuntra dem att prova nya produkter, behålla dina lojala kunder och få igång en ny produkt.

Du kan kombinera kampanjprissättningsstrategier med dina befintliga prissättningsstrategier för både fysiska och digitala produkter.

Ditt företag bör dock överväga sitt optimala pris, oavsett om det lanserar en kampanj eller inte, om det ska tjäna tillräckligt med vinst utan att påverka konsumenten. När priset är för lågt flyttar du ett stort antal enheter men tjänar inte den högsta möjliga sammanlagda vinsten.